Vedtekter

Prestegårdsjordet Barnehage er eid og drevet av foreldrene gjennom Barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA. Vedtekter (pdf) for barnehagen og eierforeningen (inkluderer også gjeldende opptaksbestemmelser).