Ansatte

Diamantgrotta

Janne Falmår

Stilling: Assistent

Ansatt fra høsten 2001.

Mette Dalhøi

Stilling: Pedagogisk leder

Tilleggsutdanning i veiledning. Ansatt fra høsten 1993.

Kristin Solvik

Stilling: Barnehagelærer

Ansatt fra høsten 2003.

Gullgruva

Gunn Elisabeth Dahl

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt fra høsten 1984.

Ann-Mari Halstadtrø

Stilling: Barnehagelærer

Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk og målrettet miljøarbeid. Assisterende styrer i 20%. Ansatt fra høsten 1991.

Elisabeth Meedby

Stilling: Fagarbeider

Ansatt fra 1984.

Sølvsmia

Heidi Sivertsgård

Stilling: Assistent

Ansatt fra høsten 1997.

Bente Malm

Stilling: Pedagogisk leder

Tilleggsutdanning i veiledning og spesialpedagogikk. Ansatt fra høsten 1991.

Margrete Mestvedt Olaussen

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt fra januar 1975.

Solveig Utseth Vennatrø

Stilling: Barnehagelærer

Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Ansatt fra høsten 2009.

Andre ansatte

Ingebjørg Muri

Stilling: Daglig leder
951 48 550
post@prestegardsjordet.no

Tillegsutdanning i organisasjon og ledelse. Ansatt fra høsten 1986.

Malin Wold

Stilling: Barnehagelærer

Ansatt fra 2012.