Fysiske miljø

Inne

Barnehagen har tre avdelinger som alle er lyse og innbydende. Avdelingene har små og store rom med godt utvalg av leker og materiell, tilgjengelig for barna. Rommene gir mulighet til varierte aktiviteter. Midt i huset er det et felles kjøkken som benyttes av alle avdelingene.

 

Ute

Barnehagen ligger skjermet for trafikk og støy. Uteområdet er stort og gir rike muligheter for allsidig utfoldelse. Området er kupert med gressplen, asfalterte sykkelstier og bakker. På lekeplassen har vi flere lekeapparater. I tillegg har uteområdet bærbusker og frukttrær. Like utenfor barnehagen har Trondheim kommune anlagt en liten fotballplass (friareal) som benyttes av vår barnehage og nabobarnehagen.

 

 

 

Nærmiljø

Vår nærmeste nabo i sør er Regnbuen barnehage. Nærmiljøet består ellers av villabebyggelse, Lerkendal studentby, Høgskoleparken, Nissekollen og Berg prestegård. Estenstadmarka ligger ca 10 minutters busstur fra barnehagen, og for de eldste barna er det gangavstand til Trondheim sentrum. Det er flere bussholdeplasser like ved barnehagen.