Søk barnehageplass

Prestegårdsjordet barnehage har tre avdelinger med 13 barn fra 1-6 år pr. avdeling, totalt 39 heltidsplasser.

Ved opptak benyttes Trondheim kommunes elektroniske søknadsskjema. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

I tillegg må alle søkere fylle ut vårt eget søknadsskjema og sende dette per e-post til post@prestegardsjordet.no, eller per post til:
Prestegårdsjordet barnehage, Lars Onsagers vei 5, 7051 Trondheim

Barn og barnebarn av ansatte ved SINTEF har prioritet ved opptak, men det er også åpent for eksterne søkere.

Barnehageåret starter medio august. Barnet må være fylt 1 år ved oppstart.