HMS

I vår barnehage har vi stort fokus på helse, miljø og sikkerhet, både i forhold til barn og voksne. HMS arbeid blir prioritert og diskuteres både på avdelingsmøter og personalmøter.

  • Barna er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige og PBL.
  • Barnehagen har utarbeidet en egen plan for helse, miljø og sikkerhet.
  • Barnehagen har utarbeidet en egen beredskapsplan.
  • Barnehagen har et interkontrollsystem gjennom PBL mentor. Dette er et system spesialtilpasset barnehager.
  • Barnehagen har bedriftshelsetjeneste gjennom PBL bedrifthelsetjeneste.