Vedtekter

Prestegårdsjordet Barnehage er eid og drevet av foreldrene gjennom Prestegårdsjordet barnehage SA.

 

Barnehagevedtekter pr 31 05 23

Samvirkevedtekter pr 27 04 23