Vedtekter

Prestegårdsjordet Barnehage er eid og drevet av foreldrene gjennom Barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA. for barnehagen og eierforeningen (inkluderer også gjeldende opptaksbestemmelser).

Barnehagevedtekter pr 24 05 22

Samvirkevedtekter- pr 27 05 20