Årsplan og Virksomhetsplan

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagen". Virksomhetsplanen inneholder konkrete mål i forhold til virksomhetens brukergruppe, som er laget med utgangspunkt fra rammeplanen. Den blir revidert ca. hvert femte år.