Årsplan og Virksomhetsplan

Halvårsplan vår 2021

Halvårsplan vår 2021

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagen".

Halvtårsplan høst 2020

 

Virksomhetsplanen inneholder konkrete mål i forhold til virksomhetens brukergruppe, som er laget med utgangspunkt fra rammeplanen. Den blir revidert ca. hvert femte år.

Virksomhetsplan