Hvorfor velge oss?

Det er mange gode grunner til å velge oss!

Vi har:   

  •  Godt utdannete, erfarne, stabile og engasjerte ansatte med lavt sykefravær.
  • Pedagogtetthet på 70%.
  • Små, oversiktlige grupper med 13 barn i aldren 1-6 år.
  • Innbydende fysisk miljø med mange små rom og et stort og skjermet uteområde med bakker og trær.
  • Målrettede pedagogiske planer med stor vekt på mangfold, inkludeing og gruppetilhørighet.
  • Lavt sykefravær blant barna.
  • Svært gode resultater på Trondheim kommunes brukerundersøkelser.

 

Hvis dere ønsker noen glimt fra hverdagen vår, søk oss gjerne opp på instagram: prestegardsjordetbarnehage.