Hvorfor velge oss?

Det er mange gode grunner til å velge oss!

Vi har:   

- Godt utdannete, erfarne og stabile ansatte med lavt sykefravær

- Pedagogtetthet på 70%

- Små, oversiktlige grupper med barn fra 1-6 år

- Lavt sykefravær blant barna

- Svært gode resultater på Trondheim kommunes brukerundersøkelser

Hvis dere ønsker noen glimt fra hverdagen vår, søk oss gjerne opp på instagram: prestegardsjordetbarnehage.