Årlige aktiviteter

I løpet av barnehageåret gjennomfører barnehagen flere ulike arrangementer og felles aktiviteter.

 

 • Teaterbesøk
 • Høsttakkefest
 • Gammelungetreff høst og vår (Skolestarterne inviteres til barnehagen)
 • Høstfest
 • Aktivitetsdager
 • Adventsstund felles hver mandag i advendtstiden
 • Juleverksted
 • Lucia
 • Nissefest
 • Julebord for barn og personale, hvor vi dekker festbord og pynter oss
 • Karneval
 • Hundesledetur i Bymarka
 • Påskefrokost for foresatte og søsken
 • Påskelunsj for barn og personale
 • Maifest
 • Gårdsbesøk
 • Sommerfest
 • Overnattingstur for skolestarterne