Styringsdokumenter

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) er en forpliktende retningslinje for alle barnehager og skal være utgangspunktet for det pedagogiske arbeidet.

Barnehageloven