Dagsrytme

07.30    Barnehagen åpner
07.30-8.30    Frilek inne på avdelingene
08.30    Frokost
09.00-9.45    Frilek inne på avdelingene
09.30    Toalett og påkledning for de yngste (1-2åringene)
10.00-11.00    Utelek for de yngste barna
09.45-10.45    Lek og tilrettelagte aktiviteter inne for de eldste barna (3-5 åringene)
10.45    Rydding inne
11.00    Samlingsstund for små og store (sang, dans, lesing, bruk av instrumenter etc.)
11.20    Formiddagsmat, brødskive og ulike sorter pålegg, varmt måltid en gang pr. uke
12.00    Toalett og påkledning for de store.
12.15    Hviling for de minste
12.30-15.00    Utelek for de eldste barna
13.30-15.00    Frilek inne for de yngste barna
14.45    Rydding ute
15.15    Fruktmåltid. Barnehagen ordner med frukt til alle
15.30    Lesing inne på avdelingene i vinterhalvåret
15.30    Lek ute i sommerhalvåret
16.30    Barnehagen stenger