Velkommen til Prestegårdsjordet barnehage

Vi er en privat barnehage, eid og drevet av "Barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA". Vi har barn og barnebarn av SINTEF-ansatte, og eksterne søkere.